Profil

Obchodná spoločnosť REGIA Real, a.s. bola založená a vznikla v roku 2008 s tým, že jej nosnou činnosťou sa stáva realitná činnosť.

Zakladatelia a členovia orgánov spoločnosti sú hlavne erudovaní právnici, väčšinou bývalí zamestnanci slovenských justičných orgánov.

Obchodná spoločnosť REGIA Real, a. s. bola založená práve za účelom využitia ich dlhoročných skúseností z aktívnych a pasívnych súdnych sporov týkajúcich sa nehnuteľností, resp. vyplývajúcich z právnych zastupovaní slovenských a zahraničných subjektov, v právnych veciach týkajúcich sa nájmov a prevodov nehnuteľností.

Personálne obsadenie orgánov spoločnosti autovkm.sk , ako i nároky na odbornú zdatnosť zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti, sú predpokladom k tomu, aby klientom obchodnej spoločnosti REGIA Real,  a. s.  boli poskytnuté služby, ktoré z hľadiska profesionálnosti a odbornosti budú šíriť jej dobré obchodné meno pri prevádzkovaní realitnej kancelárie.

Obchodná spoločnosť REGIA Real, a. s. je schopná svojim klientom zabezpečiť okrem odbornosti, korektnosti v obchodných vzťahoch a diskrétnosti, aj služby mimoriadne náročné na odbornosť a komplikovanosť v právnych vzťahoch.