Služby

  • sprostredkovanie nákupu
  • sprostredkovanie predaja
  • sprostredkovanie nájmu a podnájmu
  • kúpa nehnuteľností
  • predaj nehnuteľností
  • všetky sprostredkovateľské činnosti - kúpa, predaj nehnuteľností i v komplikovaných prípadoch podielových spoluvlastníctiev,

Samozrejmosťou pri našej činnosti je už od začiatku komunikácia s klientom, posúdenie a vyhodnotenie vlastníctva nehnuteľnosti, ktorej sa týka činnosť realitnej kancelárie. Minimalizujeme tak riziko neoprávneného nakladania s nehnuteľnosťami a ochraňujeme tým našich zákazníkov aj záujemcov o nehnuteľnosti pred vznikom prípadných škôd na ich majetku.

Zásadou našej činnosti je poskytovanie takých služieb, ktoré zabezpečujú istotu maxgallery.sk v investovaní, bezpečnosť v investovaní a dôveru v postupy našej obchodnej spoločnosti.

Sme pripravení poskytnúť našim klientom predovšetkým pri činnosti sprostredkovania predaja a nájmu nehnuteľnosti výraznú reklamu ich ponuky a to na náklady našej spoločnosti. Obdobne bezplatne naša spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí odbornú právnu pomoc, spojenú s vypracovaním zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností.