Zrýchlenie správneho konania pri prevode nehnuteľnosti

Od 1. septembra 2009 došlo k viacerým zmenám týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Jednou z nich je zrýchlenie katastrálneho konania v prípade, ak je zmluva o prevode...

Pri kúpe nehnuteľnosti list vlastníctva nestačí

Chce Vám niekto predať nehnuteľnosť bez toho, aby ste si mohli dôkladne preveriť, či je skutočným vlastníkom? Čo je potrebné skúmať, ak kupujete stavebný pozemok, dom, byt či záhradu?Laicky je... online tipovanie

Riešenie spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Pretože v právnom poriadku platí princíp, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v spoluvlastníctve proti jeho vôli, ponúka občiansky zákonník spoluvlastníkom možnosť zrušiť spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti...

Náležitosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Účastníci zmluvy

Každý účastník zmluvy musí byť v zmluve označený tak, aby nemohol byť zamenený s inou osobou. Fyzická osoba tak musí byť v zmluve označená aspoň svojim menom, priezviskom a rodným...

Vlastnícke právo pri uskutočňovaní stavby viacerými osobami

Stavebníkom v občianskoprávnom zmysle nemusí byť rovnaká osoba, ktorá je stavebníkom v zmysle stavebného zákona.Znamená to, že vlastníctvo k stavbe nadobúda stavebník v občianskoprávnom zmysle, to je...

Predkupné právo podielových spoluvlastníkov

Spoluvlastník nehnuteľnosti má pri predaji svojho spoluvlastníckeho podielu povinnosť ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom, ktorí naň majú predkupné právo.Spoluvlastník vykoná...

Právne úskalia kúpy bytu

Chystáte sa predávať alebo kupovať byť či nebytový priestor?Čo nesmie vo vašej zmluve chýbať a čoho sa treba vyvarovať?Asi najčastejším právnym nezmyslom, s ktorým sa stretnete v neprofesionálne...

Objasnenie právnych pojmov používaných v súvislosti s nehnuteľnosťami

Ak vás zaujíma ako zákon definuje niektoré z najčastejšie používajú pojmov, s ktorými sa bežne stretnete najmä v súvislosti s nakladaním s nehnuteľnosťami a ich evidenciou, prinášame vám tento...

Čo sa zmenilo na piešťanskom realitnom trhu?

Z trhu predávajúceho sa, podľa väčšiny realitných odborníkov, stal trh kupujúceho. Čo to znamená a ako k tomu došlo?V roku 2008, do prakticky najširšej miery rozvinutá ponuka nehnuteľností s cenou...