Užitočné informácie

Čo sa zmenilo na piešťanskom realitnom trhu?

Z trhu predávajúceho sa, podľa väčšiny realitných odborníkov, stal trh kupujúceho. Čo to znamená a ako k tomu došlo?

V roku 2008, do prakticky najširšej miery rozvinutá ponuka nehnuteľností s cenou diktovanou ponukou – teda predávajúcimi, sa vplyvom už všeobecne známych svetových ekonomických udalostí postupne, avšak pomerne náhle, preklopila do prebytku ponuky spôsobenej utlmeným, chvíľami až stagnujúcim dopytom zo strany kupujúcich. Dlhodobý rast cien nehnuteľností sa citeľne zastavil.

Časy, keď si predávajúci dovolili zvyšovať cenu pri vysokom záujme aj niekoľkokrát počas predaja, sú zrejme preč. Dochádza tiež reálne k tomu, že čas predaja nehnuteľností sa značne predlžuje. Nehnuteľnosť, ktorá sa v ponuke nezohriala ani pár dní, sa v súčasnosti ani za zníženú cenu nepredá za niekoľko mesiacov. Svedčí to aj o vývoji v prístupe kupujúcich, ktorí sú čoraz informovanejší, vzdelanejší, viac porovnávajú a viac peňazí sú ochotní dať len za kvalitu. Je možné tiež konštatovať, že kupujúci v očakávaní stále nižšej ceny s kúpou momentálne vyčkávajú.

Platí tiež, že kupujúci už nekúpi hocičo a už vôbec neplatí, že sa predá všetko. Prevláda názor, že developeri v tejto situácii musia ponúknuť kvalitné projekty vo výnimočných lokalitách. Skončila doba, keď sa takmer všetky priestory nových projektov rozpredali pred začatím výkopových prác.

Pri ponuke starších bytov sa predpokladá, že predá ten, kto ponúkne cenu o 15-20% nižšiu, než sa pohybovali špičky cien porovnateľných bytov v roku 2008. Podľa realitných analytikov pritom ide o prirodzené zreálnenie cenových hladín, ktoré je bežne zapríčinené znížením dopytu. Kupujúci sa pri investovaní vracia k opatrnosti, bude ochotný zaplatiť len za taký byt, ktorý reálne zodpovedá jeho požiadavkám a zároveň možnostiam.

Pri zreálnení cien majú stále šancu na dobrý odbyt 1-2 izbové byty, o ktoré bude existovať záujem už u tradičného typu kupujúceho, ktorý chce kúpou bytu riešiť svoju bytovú otázku.

V Piešťanoch je už možné spozorovať deklarovanie zníženia ceny aj nových bytov s vyššou výmerou podlahovej plochy, ide však zatiaľ o ojedinelé prípady.

Často sa medzi záujemcami o kúpu objavuje otázka, či možno očakávať panické zníženie cien, dokedy je vhodné kúpu odložiť. Pri hľadaní odpovede je potrebné si uvedomiť, že pri projektoch, v ktorých je cena zdravo nastavená, na prudké zníženie ceny nie je priestor. Zľava sa tak prejaví skôr v poskytnutí určitej pridanej hodnoty.

Nedostatok dopytu tak chvíľkovo môže priniesť pozastavenie náročnejších budúcich projektov. Nedostatok budúcej ponuky sa však následne prejaví na zvýšenom dopyte po existujúcich nehnuteľnostiach. Očakáva sa, že aj tento efekt by mal prispieť k nastoleniu cenovej stability a tiež k vyčisteniu trhu s nehnuteľnosťami.  

Mgr. Branislav Jurga